Nieuwbouwwoningen.nl
Home
Blog
Mijn Nieuwbouwwoning
Koop
Huur
Kavel
Buitenland

Privacybeleid Nieuwbouwwoningen.nl1.
Nieuwbouwwoningen.nl gebruikt de op u betrekking hebbende gegevens zorgvuldig en behoorlijk en houdt zich daarbij aan de wet en de relevante zelfregulering. De gegevens die Nieuwbouwwoningen.nl over u verwerkt, worden hierna aangeduid als "uw gegevens".

2. Nieuwbouwwoningen.nl gebruikt uw gegevens:
a. voor het leveren van haar diensten zoals het melden van ontwikkelingen, wijzigingen in de dienstverlening, facturering en incassering, nieuwsbrieven verband houdende met haar diensten en dergelijke;
b. voor het aan u sturen van reclame of andere informatie van haarzelf en van andere; op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde derden;
c. om deze te analyseren om aan u reclame te sturen en andere informatie op uw profiel te laten aansluiten;
d. voor het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

3. Nieuwbouwwoningen.nl bezit en gebruikt de door u verstrekte gegevens en gegevens over uw surfgedrag op haar websites (die zij door middel van cookies of anderszins verzamelt) of gegevens die zij van derden over u verkreeg. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt in dat geval kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

4. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. (www.cbpweb.nl) onder nummer m1367772.

6. Nieuwbouwwoningen.nl kan uw gegevens aan derden verstrekken ten behoeve van de doeleinden hiervoor onder 2 genoemd.

7. Op de website van Nieuwbouwwoningen.nl zijn links geplaatst naar andere websites en banners met links naar andere websites. Nieuwbouwwoningen.nl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop gelinkte website omgaan met persoonsgegevens. Lees daarvoor de het privacybeleid van de site die u bezoekt.

8. Nieuwbouwwoningen.nl kan uw e-mailadres of telefoonnummer aan de volgende derden verstrekken:
a. tot het Nieuwbouwwoningen.nl concern behorende bedrijven, ook indien die bedrijven nu nog niet tot haar concern behoren;
b. bedrijven die het bestand of delen daarvan bewerken of laten bewerken. Bijvoorbeeld door dit te analyseren of om een verzendingen bestaande uit reclame of andere informatie te verzorgen;
c. bedrijven die zich aan de e-mailcode en de wet houden en die alleen reclame of andere informatie via e-mail aan u zullen sturen na toestemming voor toezending van die specifieke reclame of informatie van Nieuwbouwwoningen.nl te hebben gekregen.
d. bedrijven die zich aan de wet houden en die alleen reclame of andere informatie via de telefoon doorgeven na toestemming van die specifieke reclame of informatie van Nieuwbouwwoningen.nl te hebben gekregen.
e. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt om reclame aan u te sturen, kunt u dat gebruik laten blokkeren. Tevens kunt uw gegevens laten wijzigen. U kunt daarvoor schrijven naar Nieuwbouwwoningen.nl. Als u geen reclame via e-mail meer wenst te ontvangen kunt u zich ook met de hyperlink onderin het e-mail bericht afmelden.

Het privacy beleid van Nieuwbouwwoningen.nl kan worden aangepast. De meest recente versie is altijd opgenomen op de website van Nieuwbouwwoningen.nl. Als u vragen heeft over deze privacy policy of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar Nieuwbouwwoningen.nl

Meer woningen
Meer woningen