Nieuwbouwwoningen.nl
Home
Blog
Mijn Nieuwbouwwoning
Alles over Nieuwbouw
Financieel
Inrichting
Profiel
MijnNieuwbouw
E-mail
Wachtwoord
Nog geen account? Vraag deze gratis aan.
Account aanmaken
Vereniging Eigen Huis (VEH) | Alles over Nieuwbouw

Een nieuw huis kopen

 

Het kopen van een nieuwbouwwoning vergt meer aandacht dan het kopen van een bestaande woning. Bij een bestaande woning kunt u na het tekenen van de koopovereenkomst even op adem komen. Het bouwen van een nieuw huis strekt zich uit over een langere periode, waarin u vaak nog allerlei beslissingen moet nemen. We hebben enkele tips voor u op een rij gezet.

 

1

Bedenk goed in wat voor soort huis u wilt wonen. Kijk goed naar de bouwstijl, de vertrekken en alle zaken die u erg aanspreken. Stap niet snel over punten heen die u niet aanstaan.

 

2

Kijk ook naar de 'courantheid' van een woning. Bepaalde typen nieuwbouwwoning zijn nu al waardevast te noemen, van andere meer gewaagde bouwstijlen is niets over de toekomstwaarde bekend.

 

3

Bij de gemeente kunt u uitzoeken welke voorzieningen in de wijk komen. Ook kunt u op bijvoorbeeld een maquette alvast zien hoe de wijk eruit komt te zien.

 

4

In verkoopbrochures staan soms niet de precieze maten van de woning en het perceel. Het kan ook voorkomen dat gebruikte bouwmaterialen niet zijn vermeld of dat er geen plattegrond van het huis in de verkoopbrochure staat. Probeer er dan toch zo goed mogelijk achter te komen hoe uw woning er uit gaat zien, anders weet u niet wat u koopt.

 

5

Staat uw woning op erfpachtgrond, probeer deze dan eeuwigdurend af te kopen. Kan dat niet, koop de grond dan voor een zo lang mogelijke periode af, bijvoorbeeld voor 75 of 100 jaar. Verkoopt u de woning weer, dan is deze afkoop van invloed op de prijs.

 

6

Denk na over het eventuele meer- of minderwerk. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de prijzen en mogelijkheden van meer- en minderwerk vaak nog niet bekend zijn als de koop-/aannemingsovereenkomst getekend wordt. Dit is erg lastig, omdat u niet precies weet hoeveel geld het huis uiteindelijk kost.

 

7

Voordat u de koop-/aannemingsovereenkomst tekent, kunt u te maken krijgen met een ander formulier dat u moet tekenen. Zo'n formulier kan 'voor-overeenkomst', 'koopverklaring' of 'reserveringsovereenkomst' heten. Teken dit formulier niet, tenzij anders de koop helemaal niet doorgaat. U legt u namelijk vast om de uiteindelijke koop-/aannemingsovereenkomst te tekenen, zonder dat u weet wat daar straks in staat. U kunt er dan niet meer onderuit, de verkoper kan dit echter wel.

 

8

Neem niet zomaar aan dat de nota's van de bouwer kloppen. Controleer deze goed aan de hand van de koop-/aannemingsovereenkomst.

 

9

Tijdens de bouw kunt u een bouwkundige uw huis laten controleren. Het doel van een controle tijdens de bouw is dat dreigende fouten op tijd gesignaleerd worden. Fouten kunnen tijdens de bouw makkelijker hersteld worden dan na die tijd.

 

10

De oplevering is een belangrijk moment. Alle tekortkomingen aan de woning moeten dan worden genoteerd. Dat nieuwbouwhuizen vaak helaas niet vlekkeloos worden opgeleverd, blijkt wel uit het feit dat onze bouwkundigen gemiddeld zo'n 28 ondeugdelijke zaken aantreffen. Ook bij de oplevering kan een bouwkundige u bijstaan.

 

Een bouwkundige van de Vereniging Eigen Huis kan de controle tijdens de bouw en de opleveringskeuring voor u uitvoeren. Deze diensten worden alleen aangeboden aan leden van de Vereniging Eigen Huis. Het lidmaatschap van de Vereniging Eigen Huis biedt nog meer voordelen, zoals kortingen op uitgaven, producten en verzekeringen, advies op juridisch, financieel, fiscaal en bouwtechnisch terrein en gratis het maandblad 'Eigen Huis Magazine'

De tips voor het kopen van een nieuwbouwwoning komen uit de publicatie 'Nieuw huis kopen'.

 

Nieuwbouwcontracten van de Vereniging Eigen Huis

 

De meeste nieuwbouwhuizen worden gebouwd onder de garantie- en waarborgregeling van het Garantie. De koper wordt door de garantie gevrijwaard voor schade bij een eventueel faillissement van de bouwondernemer. In het geval van een faillissement zal de afbouw van een woning behoorlijk veel extra kosten met zich meebrengen. Deze extra kosten worden in beginsel gedekt door het garantie. Daarnaast krijgt u de garantie dat na de oplevering opgetreden gebreken worden verholpen. Het gaat hier dan om gebreken die vallen onder de GIW-garantie. De bouwondernemer heeft drie maanden de tijd om opleveringsgebreken te herstellen (de herstelperiode). Na drie maanden gaat de garantie in. De algemene garantietermijn is zes jaar. Voor zeer ernstige gebreken die kunnen leiden tot (gedeeltelijke) instorting van de woning geldt een termijn van tien jaar.

 

Iedere bouwondernemer is verplicht én de model koop-/aannemingsovereenkomst te gebruiken én de garantie- en waarborgregeling toe te passen. Op de website van de Vereniging Eigen Huis kunt u lezen waar u op moet letten als u de model koop-/aannemingsovereenkomstter ondertekening krijgt aangeboden. Dit contract is o.a. in overleg met de Vereniging Eigen Huis opgesteld. U kunt dit contract (en andere contracten) op onze website gratis downloaden.

 

Het nut van een kopersvereniging

 

Wie net een nieuwbouwhuis heeft gekocht, doet er goed aan zo snel mogelijk contact te zoeken met andere kopers in het project. U kunt dan ervaringen uitwisselen en gezamenlijk onderhandelen met de bouwer, de gemeente en leveranciers. Zo'n collectief optreden in de vorm van een kopersvereniging heeft een aantal voordelen:

 

1

Samen onderhandelen met de bouwer over korting op meer- en minderwerk. Ook is het vaak mogelijk om afspraken te maken over meerwerk dat niet standaard wordt aangeboden.

 

2

Meer kans om aantrekkelijke kortingen te bedingen bij gezamenlijke inkoop van schuttingen, bestrating, beplanting enz.

 

3

Bij problemen met de bouwer staat u een stuk sterker. Collectieve aanpak van klachten heeft meestal meer effect dan individuele acties.

 

4

U hebt de mogelijkheid om afspraken te maken over collectieve contracten met bijvoorbeeld schildersbedrijven en glazenwassers. Hoe meer deelnemers, hoe meer korting.

 

5

U kunt proberen inspraak te krijgen bij de gemeente over bijvoorbeeld de aanleg van speelveldjes, beplanting en groenstroken.

 

 

Voor het oprichten van een kopersvereniging is een goede organisatie een eerste vereiste. De Vereniging Eigen Huis wil u daar graag bij helpen:

 

-

Op verzoek geven wij voorlichtingsavonden aan kopersverenigingen in oprichting. Bel voor meer informatie: (033) 450 74 33

 

-

Via de website te downloaden informatiemap 'Een kopersvereniging oprichten'(alleen voor leden) leest u o.a. over de mogelijke activiteiten van zo'n vereniging, de juridische kant (oprichting en bestuur) en vindt u modelstatuten en een model huishoudelijk reglement.

 

Meer informatie :

 

Vereniging Eigen Huis

Displayweg 1
3821 BT Amersfoort
Tel : (033) 450 77 50
Fax : (033) 450 74 32

www.veh.nl

Meer woningen
Meer woningen